PUSH Sweden

Varför behövs PUSH?

Många unga är idag oroade för framtiden. Hur ska vi förhindra klimatförändringar, finanskriser, fattigdom, resursbrist och orättvisor? Politiken agerar alldeles för långsamt och verkar inte heller bry sig om problemen.

Det som behövs nu är en stark röst som berättar att det är dags att ta utmaningarna på allvar. PUSH vill samla alla som vill se en på riktigt hållbar värld. Tillsammans kan vi pusha Sverige!

Vad är PUSH Sverige?

PUSH Sverige är en internetbaserad plattform där du hittar organisationer, eldsjälar, event och inspiration! PUSH har framför allt tre syften:

  • Att sammanföra unga människor och deras olika grupper, initiativ eller organisationer.
  • Att tillsammans bilda en stark röst som kan påverka och skapa riktig förändring.
  • Att motivera och inspirera fler unga till att engagera sig i frågor kring hållbar utveckling.

Vad gör PUSH?

Plattformen erbjuder sina medlemmar och stödmedlemmar flera olika funktioner online, och tanken är i första hand att hjälpa till att visa upp allt medlemmarna arrangerar och är del av. PUSH ordnar även lite egna saker för att främja samarbete:

  • Sök efter medlemmar eller organisationer i Sverige via kartan >>
  • Hitta event som medlemmar arrangerar eller lägg ut dina egna i vår kalender >>
  • Se vilka kampanjer och sociala event som PUSH Sverige har på gång >>
  • Vi sprider inspiration, fakta och info om och för medlemmar via vår facebooksida >>
  • PUSH föreläser och talar ur ungas perspektiv på olika event och konferenser.

Bakgrunden till nätverket

Idén till nätverket har vuxit fram ur det nätverk som skapades under de svenska Power Shift-konferenserna. PUSH Sverige och hemsidan lanserades i samband med Earth Hour 2013. Vill du veta mer om Power Shift, gå in på www.powershift.se.

Contact Information: 
Sweden
SE
Node: